فعالیت های اصلی

مهمترين فعاليت هاي تجاري شركت بازرگاني پايا فرارون عبارتند از:

١ . واردات و صادرات مواد اوليه و محصولات از طريق روابط تجاري قوي با شركت هاي معتبر توليدكننده و تجاري بين المللي

٢. تامين مواد اوليه، تجهيزات و ماشين آلات براي صنايع فروآلياژ، ريخته گري و فولاد

٣. تامين بهترين راه حل كنترل آلودگي و تميزسازي گازها (سيستم هاي غبارگيري) براي طيف گسترده اي از صنايع

۴. تامين ترانسفورماتورهاي قدرت و توزيع و همچنين ترانسفورماتورهاي ويژه اعم از ترانسفورماتور كوره

۵. تهيه طيف گسترده اي از محصولات نسوز.